MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediklerini belirterek yapılan düzenlemelerin; işleyişi kolaylaştıracağını, esnafı ve tüketicileri korumaya yönelik önemli buldukları değişiklikleri hayata geçireceğini söyledi. 

Son dönemde, toplumun genel refahını olumsuz etkileyen stokçuluğun ülkemizde ve dünya genelinde ciddi bir sorun hâline geldiğini ifade eden Milletvekili Sedef, bu sorunu çözmek için yediden yetmişe toplumun bütün bireylerinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. 

“ETKİLİ BİR DENETİM MEKANİZMASI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILMAKTADIR”

Çocuklarda Obezite Neden Arttı? Çocuklarda Obezite Neden Arttı?

Milletvekili Sedef yaptığı konuşmada, “Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunmaktayım.  Değerli milletvekilleri, yapılan bu düzenleme işleyişi kolaylaştıracak, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya yönelik önemli bulduğumuz değişiklikleri hayata geçirecektir. Son dönemde, stokçuluk ülkemizde ve dünya genelinde ciddi bir sorun hâline gelmiştir. Bu sorun, tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmasına, fiyatların gereksiz yere yükselmesine neden olmaktadır. Stokçuluk, mal veya hizmetlerin talep artışı beklentisiyle depolanması ve daha sonra yüksek fiyatlarla satılması anlamına gelmektedir. Bu durumda tüketicilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere erişimi kısıtlanırken fiyatlar da fahiş seviyelere çıkmaktadır. Özellikle, salgın ve doğal afetler gibi olağanüstü durumlarda stokçuluk daha da yaygın hâle gelmektedir. Görüştüğümüz bu düzenlemeyle stokçuluğun engellenmesi için etkili bir denetim mekanizması oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu vesileyle, ilgili bakanlık yetkilileri tarafından yapılan denetimler sıkılaştırılmalı ve stokçulara göz açtırılmamalıdır. Bunun yanı sıra, tüketici bilincinin artırılması da stokçuluğun engellenmesinde etkili bir yöntemdir. Tüketicilerin haklarını bilmeleri ve fahiş fiyat uygulayan işletmeleri ilgili kurumlara bildirmeleri de önemlidir. Bu konuda medya ve sivil toplum kuruluşları da daha aktif görev almalıdır. Bilgilendirme kampanyaları sıklıkla düzenlenmeli, tüketicilerin şikâyetlerini iletebildikleri mekanizmalar daha aktif çalıştırılmalıdır. Yerel üretimin desteklenmesi de stokçuluğun engellenmesinde önemli bir faktördür. Ülkemizin kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapması, dışa bağımlılığı azaltacak ve piyasa arzının artmasını sağlayacaktır, bu da fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır. Yaşadığımız pandemi ve asrın felaketi olan 6 Şubat depremi sonrasında acımıza ortak olmak ve yaralarımızı sarmak için çaba sarf etmek yerine bu durumu fırsata çevirenlere karşı devletimiz sert yüzünü göstermelidir. Stokçuluk toplumun genel refahını olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu sorunu çözmek için yediden yetmişe toplumun bütün bireyleri üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir” ifadelerine yer verdi. 

“BU DÜZENLEMEYLE YAŞANAN SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENMEKTEDİR”

Düzenlemeler içerisinde yer alan diğer bir konunun da kapalı pazar yerlerinin kiralanması hususu olduğunu dile getiren Milletvekili Sedef, “Maalesef bu konu suistimal edilmiş, pazarcı esnafı tarafından kullanılması gereken ticaret alanları üçüncü kişilerin eline geçmiş ve pazarcı esnafımız bu alanları konuyla alakası olmayan üçüncü şahıslardan kiralamak zorunda kaldıkları, ilgili kurumlarımızca tespit edilmiştir. Ayrıca, bu yerlerin pazarcı mesleği dışındaki kişiler tarafından yatırım aracı olarak ele geçirilmesi, kapalı pazar yerlerindeki satış yerlerinin kira fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Bu düzenlemeyle yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Kapalı pazar yeri alanlarının pazarcılara yüksek fiyatlarla kiralanmasına neden olan sınırlı ayni hak yöntemiyle kiralama usulü kaldırılarak tahsis usulü benimsenmektedir. Böylelikle pazarcı esnafımızın maliyetleri düşecek, bu durum vatandaşlarımıza olumlu yansıyacaktır” diye konuştu. 

PAZARCI VE KÜÇÜK ESNAFIN SORUNLARINI DİLE GETİRDİ

Saha çalışmaları sırasında pazarcı esnafının kendilerine ilettiği diğer sorunlardan da bahseden Milletvekili Sedef, “Değerli milletvekilleri, saha çalışmalarımız sırasında da pazarcı esnafımızın bizlere ilettiği diğer sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Kapalı otopark ve diğer sosyal donatıları bulunan az sayıdaki kapalı pazar yerlerinin dışında çoğu pazar yerinde altyapı eksiklikleri bulunmakta ve hijyen koşulları sağlanamamaktadır. Bu durum hem pazarcı esnafı hem de tüketicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra, pazarcı ve yerel esnafımızın vergi yükü de oldukça ağırdır. BAĞ-KUR primleri ve gelir vergisi oranlarının makul seviyelere indirilmesi ve vergi sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, esnafımıza yönelik vergi teşvikleri gibi desteklerin sağlanması da sektörün gelişimine katkı sağlayacaktır. 3 harfli market zincirleriyle başı belada olan küçük esnafımıza bu konuda pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Bununla birlikte, pazarcı esnafının eğitim ve danışmanlık hizmetlerine erişimi de sağlanmalıdır. İşletme yönetimi, pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri gibi konularda eğitim alabilen pazarcılar işlerini daha verimli yürütebileceklerdir” dedi. /Sümeyye İLHAN