BAZI BESİNLER RUH SAĞLIĞINI DA BESLİYOR BAZI BESİNLER RUH SAĞLIĞINI DA BESLİYOR

Yardımcı Hizmetler Sınıfı görev tanımlamasının yarım asrı geçmesine rağmen Kanun’un pek çok maddesi revize edildiği halde YHS ile ilgili maddenin yeniden düzenlenemediğinin altını çizen Taşkın, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanlara haksızlık yapıldığını ve bunun revize edilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: “Pek çok maddesi değişen 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda YHS’nın günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi göz ardı edilmektedir.  Bilindiği gibi daha önce taşeron firmalar eliyle yürütülen temizlik hizmetleri, özel statüyle devlet bünyesine alınan taşeron elemanları tarafından yürütülmektedir. YHS statüsünde çalışan kadrolu personel ise idare de memur eksikliğini tamamlayıcı ve idari odalar da evrak getir götür işlerine bakan odacı konumunda çalışmaktadır. Çoğunluğu ise VHKİ’nin yaptığı görevleri yapmaktadır. Bu nedenlerle günümüzde Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın bir işlevselliği kalmadı. YHS kadrosunda çalışan personeller içerisinde lise ve üniversite mezunu olanlar var. Dolayısıyla YHS’da çalışan kamu görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmeleri gerekmektedir. Çeşitli tarihlerde yapmış olduğumuz açıklamalar da YHS’nın kaldırılmasını talep etmiştik. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında çalışanların eğitim durumlarına göre sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilerek bunların da 3600 ek göstergeden yararlanmalarının sağlanması ve intibak yapılarak emsali memurların derece ve kademesine yükseltilmeleri gerekmektedir. ” /Haber Merkezi

Editör: Haber Merkezi